Archive for October, 2017

Fish Smoking in Vava’u

Na’e lava lelei ha ako ‘aho 3 ‘i Vava’u ki hono fakatolonga e ika ‘o ngaue’aki e founga faka’ahu. Ko e ako ni na’e fakahoko ia ‘i ha fengaue’aki ‘a e Tonga Skills mo e Potungaue Toutai. ‘Oku tokoni foki e ako ko eni ki hono hakeaki’i e malu ‘a

Read More

Tonga Skills Celebrates 1st Birthday

Tonga Skills for Inclusive Economic Growth, will be celebrating its 1st Birthday on 1 November 2017. Tonga Skills was ‘born’ with only three local staff based in Tongatapu, led by an interim international adviser. Now, there are two main offices – in Vava’u & Tongatapu – with 10 permanent local

Read More